MEXCHEM*
$56.09
-0.53%
-0.30
MXCHF 8.12 03/09/22
MXN $97.02
Venc. 09-03-2022
MXCHF 8 3/4 11/06/19
USD $107.13
Venc. 06-11-2019
MXCHF 4 7/8 09/19/22
USD $102.98
Venc. 19-09-2022
MXCHF 5 7/8 09/17/44
USD $98.76
Venc. 17-09-2044