MEXCHEM*
$49.04
-1.45%
-0.72
MXCHF 8.12 03/09/22
MXN $97.10
Venc. 09-03-2022
MXCHF 8 3/4 11/06/19
USD $110.36
Venc. 06-11-2019
MXCHF 4 7/8 09/19/22
USD $106.69
Venc. 19-09-2022
MXCHF 5 7/8 09/17/44
USD $103.70
Venc. 17-09-2044