MEXCHEM*
$56.75
-0.05%
-0.03
MXCHF 8.12 03/09/22
MXN $96.02
Venc. 09-03-2022
MXCHF 8 3/4 11/06/19
USD $107.43
Venc. 06-11-2019
MXCHF 4 7/8 09/19/22
USD $101.10
Venc. 19-09-2022
MXCHF 5 7/8 09/17/44
USD $91.77
Venc. 17-09-2044