MEXCHEM*
$47.36
-0.25%
-0.12
MXCHF 8.12 03/09/22
MXN $98.87
Venc. 09-03-2022
MXCHF 8 3/4 11/06/19
USD $110.71
Venc. 06-11-2019
MXCHF 4 7/8 09/19/22
USD $107.22
Venc. 19-09-2022
MXCHF 5 7/8 09/17/44
USD $101.94
Venc. 17-09-2044