MEXCHEM*
$50.31
-0.36%
-0.18
MXCHF 8.12 03/09/22
MXN $97.21
Venc. 09-03-2022
MXCHF 8 3/4 11/06/19
USD $112.63
Venc. 06-11-2019
MXCHF 4 7/8 09/19/22
USD $105.72
Venc. 19-09-2022
MXCHF 5 7/8 09/17/44
USD $99.75
Venc. 17-09-2044