MEXCHEM*
$48.91
-0.67%
-0.33
MXCHF 8.12 03/09/22
MXN $98.01
Venc. 09-03-2022
MXCHF 8 3/4 11/06/19
USD $109.17
Venc. 06-11-2019
MXCHF 4 7/8 09/19/22
USD $106.53
Venc. 19-09-2022
MXCHF 5 7/8 09/17/44
USD $103.40
Venc. 17-09-2044