MEXCHEM*
$48.56
-1.90%
-0.94
MXCHF 8.12 03/09/22
MXN $97.08
Venc. 09-03-2022
MXCHF 8 3/4 11/06/19
USD $110.62
Venc. 06-11-2019
MXCHF 4 7/8 09/19/22
USD $105.11
Venc. 19-09-2022
MXCHF 5 7/8 09/17/44
USD $93.20
Venc. 17-09-2044