MEXCHEM*
$48.77
-1.34%
-0.66
MXCHF 8.12 03/09/22
MXN $98.92
Venc. 09-03-2022
MXCHF 8 3/4 11/06/19
USD $111.76
Venc. 06-11-2019
MXCHF 4 7/8 09/19/22
USD $106.43
Venc. 19-09-2022
MXCHF 5 7/8 09/17/44
USD $100.02
Venc. 17-09-2044