MEXCHEM*
$43.54
0.58%
0.25
MXCHF 8.12 03/09/22
MXN $96.36
Venc. 09-03-2022
MXCHF 8 3/4 11/06/19
USD $100.92
Venc. 06-11-2019
MXCHF 4 7/8 09/19/22
USD $104.28
Venc. 19-09-2022
MXCHF 5 7/8 09/17/44
USD $100.26
Venc. 17-09-2044