MEXCHEM*
$36.96
1.82%
0.66
MXCHF 8.12 03/09/22
MXN $98.98
Venc. 09-03-2022
MXCHF 8 3/4 11/06/19
USD $100.10
Venc. 06-11-2019
MXCHF 4 7/8 09/19/22
USD $105.15
Venc. 19-09-2022
MXCHF 5 7/8 09/17/44
USD $104.49
Venc. 17-09-2044